Buitensluiting

Buitensluiting geeft inbreuk op zelfvetrouwen en verzwakt de mentale weerbaarheid

Maar hoe voorkom je dat het aangeboren menselijk oerinstinct inwerking treed en ongemerkt mee blijft bewegen?

Niemand wil Buitenstaander zijn

Laat je dan ook niet misleiden door het gedrag, de emoties en onderlinge verstandhouding.
Maar ken het verborgen systeem achter de oorzaak en haal de onderste doos van de problematiekstapel weg

Bespaar in oplopende tijdsverliezen en steeds hogere kosten. Vraag om ondersteuning,
 

Het Schild tegen Buitensluiting

Voorkomt, Is preventief en Maakt mensen krachtiger

Door de kracht van;

Ondersteuning bieden vanuit de vraagsteller(s)

Geef mogelijkheden aan Levensdromen en levensdoelen vanuit de essentie 


Learn more

 Weet welke deskundigekennis helpend is.

Doorprik de stem van emoties, gevoelens en onderliggende behoeftes. 


Learn more

Help  doeltreffend langdurig en gezamelijk

Zet praktisch uitvoerbare tools en skilss in. Pas de trajecten aan vanuit mogelijkheden en kansen bieden. 


Learn more

Meer weten,
Zelf mensen verder helpen

Ontstaans plekken

Gebeurtenis / Verandering

Alles was oké tot dat ene moment waardoor vertrouwde zekerheden niet zo vertrouwd meer zijn. Er andere keuzes gemaakt moeten worden die je onzeker maken, of je weet dat het moet gebeuren maar waar je liever niet voor zou kiezen. Door een verandering “buiten jezelf” worden gezet heeft onbewust ook invloed op jouw omgeving en hoe zij er mee om kunnen gaan. Het risico op pesterijen en buitengesloten raken neemt toe.

Meer over hoe het werktAan de slag om het risico van start Pesten te verkleinen
Anders / Onbekend

Een van de belangrijkste redenen achter het Pest en verstotingsgedrag is onbekendheid van wat de ander heeft of meemaakt in zijn persoonlijke levensfase ongeacht wat het ook is. Uiterlijk, de manier van leren en werken of hoe het contact is met anderen. Ook religie, cultuur, handicap, beperking of een situatie in de thuis vallen hieronder. De persoon die anders is dan de meeste uit de groep voelt zich al snel ongemakkelijk en er niet bij horen. De groep ervaart de onduidelijkheid als bedreiging, maar bewust vragen om helderhied lukt niet doordat tijd er voor nemen niet kan plaatsvinden.

Meer weten over de Tips en Tops

 

Waar het plaatsvind

Groepen / Teams / Samenleving / Relaties 

Buitensluiting pesten en verstoting kan iedereen overkomen.
Het maakt niet uit of je ontvanger bent, uitvoerder of meeloper.
Het blijvende groepsbeschermingsinstinct ontstaat rond het 7de levensjaar 

Een  van de misvattingen over pesten is,  dat het enkel binnen een groep/team moet plaatsvinden er anders niet gepest wordt.  De impact  van pesten wordt  altijd meegenomen naar andere groepen waardoor wel de signalen gegeven worden

Tussen partners/ouders kan pesten en buitensluiting  ook plaatsvinden. Een leerling of werknemer zal dan meer risico lopen op veranderingen binnen zijn afdeling of team. Derving van werksfeer en prestatie beleving door vele teamleden ervaren kunnen gaan worden

Allert zijn op signalen en correct handelen kan voorkomen dat personeel uitvalt en team onvrede ontstaat de resultaten afnemen

Advies en weten welke Preventieve handelingen er zijn.
Binnen de relatie Kind – Ouders en Familie

Buitensluiting verstoting en onderlinge onvrede behoren in de relatie kind met zijn ouders niet plaats te vinden.  Het is namelijk direct schadelijk en draagt bij aan opeenstapeling van problematieken en inzetten van juridische conflicten. Ook zal het kind zijn eigen waarde en loyalitiek aan zichzelf kwijtraken.

Onvrede, spanningen en kwaadsprakerij tussen ouders vergroten direct het risico van buitensluiting van kind in contact met een ouder en diens familie. Ook nemen persoonlijke problemen bij kind en ouders toe. Ontstaan van Pesten binnen andere groepen en plekken neem enkel toe. 

Actie dat het kind ziet dat zijn ouders, elk op zijn eigen manier gelukkig is en zijn/haar best doet om de ouderschapstaken uit te voeren helpt om risico`s op gepest worden en leerproblemen te verkleinen.

Stel je vraag en voorkom kind problemen en pesterijen

Maak kennis, met ons.   Het kost een aantal minuten

Tips en tops om zelf een start mee te maken
 
 
 
 

Benoem niet hoe zielig, erg of vervelend jij het vind wat de ander verteld. 

 

Als iemand zijn verhaal of verdrietmoment verteld is vaak de eerste reactie geven van de eigen geraaktheid en emotie. Zekers als het dicht bij een zelfde soort levenservaring komt.  Wil je echt empathie tonen vraag dan naar wat het met de persoon doet, neem een moment van stilte en kom dan met een bewuste neutrale reactie.

Meer over hoe het werkt
 

Oordeel niet direct over iemands geleverde werk

 

Net als een compliment geven met een “maar……”  een afbreuk is op het zelfvertrouwen van de persoon. Is het bekritiseren, afkeuren, gaan verbeteren van geleverd werk  of zeggen ik heb het al zo vaak uitgelegt een  “niet doen”. Zomaar een eigen mening geven of zelf tot verbetering overgaan, overnemen of hulp geven, zonder dat je weet waardoor het niet voldoet aan jouw normen, is als negeren van iemand eigenwaarde.

De kans dat jij de ander beoordeelt op zijn handicap, beperking, onkunde of onwetendheid is vele male groter. Omdat niemand graag te koop loopt met zijn beperkingen omdat voortdurend er op geattenteerd worden of door anderen op aangesproken worden, wordt als beschamend ervaren.

Weet van iemands inzet maar vooral wees bewust van de eigen inbreng

Meer over hoe het werkt
 

Blijf niet zitten met vragen, stel ze met respect

 

De ander is anders, reageert anders (als gewend)
of er komt een onverwachte niet acceptabele reactie terug. De ander reageerd in jouw ogen gefrustreerd op een actie, aanname of invulling van iemand.  Er ontstaat  een (lang) moment van stilte na een vraag!  Of er komt geen actie op een opdracht of uitvoering van afspraken wordt niet gegeven.

Al snel worden er bevindingen aan gehangen zoals die van  gedragsproblematiek, is onrustig, de ander is agresief, de ander weet het niet of vind mij niet aardig, is dom of kan ook niets. En zo zijn er al snel nog meer aannames en invullingen te benoemen, waarmee onbewust de persoon wordt afgewezen en buitengesteld.

Enkel omdat de vraag der vragen niet gesteld wordt, voordat de concluderende bevinding gegeven wordt.  De vraag stellen, omdat je iets opmerkelijks vind bespaart tijd, energie en bovendien krijg jezelf antwoorden en voorkom je onvrede en problemen. Maar vooral draagt het  bij aan voorkomen van pesten en geschillen.

Aan de slag om het risico van start Pesten te verkleinen Meer over hoe het werkt
 

Handicap of beperking of zorg-/hulp behoevend

 

Heb jij laatst die kind in de rolstoel gezien, die man met een gekke plek op zijn hoofd, die onverzorgd oogende vrouw, Die jongen die de kleur geel gaf aan de rode roos. Die jonge vrouw die lang bleef wachten om over te steken

Veel te snel wordt er hulp geboden nog sneller worden mensen buitengesloten en hun kansen ontnomen.

Een handicap, beperking of medische/mentale/pshychise aandoening zeggen niets over de persoon en zijn levensdroom. Het zijn mensen met intresses en toekomstplannen vanuit dezelfde kansen en behoeftes als de “gewoon normale” ander

Meer over hoe het werkt
 

Vroeg signalen Buitensluting binnen gezin, ze zijn zo tastbaar

. Heb jij het gehoord die vrouw die in zichzelf aan praten was. Hoe die vader kwaad werd op de moeder die het verdrietige kind achter de deur hield. Heb jij  op het schoolplein  die moeder gehoord over wat ze vertelde over de vader van hun kinderen, twee weken geleden waren ze nog het voorbeeldgezin?  Erg hé, 

En wat doe jij?  ga jij mee of 

Herken de signalen van kind benadeling en kwaadspraak