Hersenletsel

Begin 2024 is de nieuwe site online!

Met hersenletsel jouw levensdoelen halen. 


Vergroot de kansen van een succesvol leven met hersenletsel

 samen met naasten de mogelijkheden ontdekken
door een op maat afgestemd plan met innovatieve mogelijkheden 

De persoon 

Een geberutenis veranderd veel misschien wel alles. Je hoeft niet te  horen wat niet kan. Je wil leven het liefst zoals je altijd deed.

Maar wat kan? Hoe kan het en welke kansen blijven?

LEARN MORE

Naasten & dierbare

Onverwacht een ander leven. Hoe ga je het samen inrichten, welke rol hebben de Professionals,  hoe kunnen de  plannen vorm houden. 

Een leven samen?
Waarom niet? er zijn voldoende kansen, 

LEARN MORE

Kinderen

Zelf of een ouder. hersenletsel?  hoe nu  de toekomst leven met mijn ouders? 

Veel kan wel, die droom houd, het vast! Misschien wordt het mooier als voorheen.

Ook met hersenletsel houdt je kansen, Geeft het  toekomst-muziek

LEARN MORE

Werkgevers

Behoud het werkplezier van de naasten of behoud de expertische en  inversteringskosten van de wegvallende medewerker door hersenletsel. 
Het draagt bij aan de veerkrachtig van het team en voorkomt kosten

LEARN MORE

Mediators

Afsrpaken maken  ouderschap en/of scheiding vormgeven het werkt net iets anders. Al is het omdat de gevoelens en aanleiding anders ontstaan zijn.

Zullen er ander zaken en afspraken bij komen of net iets anders gevormd dienen te worden.

LEARN MORE

zorg en hulpverleners

Zorgen voor of zorgen vanuit.

Hoe werkt het netwerk, welke maatwerk mogelijkheden kunnen ingezet worden.

Welke persoonlijke welzijnsbehoefte waren er? Zijn ze veranderd, en zo ja, hoe, in welke vorm? 

LEARN MORE

3 fases van niet aangeboren Hersenletsel (NAH)

De drie fases van hersenletsel komen ook voor bij traumatische ervaringen, ingrijpende gebeurtenissen zoals ongevallen met blijvend letsel. scheiding, wegvallen van dierbare en (langdurig) conflict spanningen  –lees meer–

         Voor

Het vetrouwde leven zoals iedereen het opgebouwt heeft. geleerd heeft vanuit zijn omgeving opvoeding en educatie en werkzame leven toe werkend naar het verwachte levendoel. Misschien al wel bezig met de tijd van pensioen om dan de vooruitgeschoven reizen te gaan maken.

Druk bezig met de huidige vraagstukken, opvoeding van de kinderne en/of sport en hobby`s.


 learn more

        Tijdens

 Ziekenhuis, revalidatiecentrum en werken aan herstel en

 Herontdekken van nog bekende en bruikbare vaardigheden.

 Samen met je naasten werken aan terugkeer met ondersteuning

 Ontdekken welke levensdromen (nog) haalbaar zijn.

 Vaardigheden (her)trainen zoals plannen, taal, geheugen en dagelijkse basisvaardigheden.

 Emoties en gevoelens een plek geven het liefst met

 Antwoorden vinden, ontdekken dat nog vele vragen onbeantwoord blijven.

 Ervaren dat bekenden en opgebouwde netwerken uit beeld raken, nieuw zullen ontstaan.

 Werken  aan de voorbereidingen voor de herstart naar het ‘gewone’ leven


 learn more

     Na (Met) 

Het nieuwe leven begint nadat de revalidatie afgerond is. Voor vele het gevoel dat een doel behaald is. soms ook een lastig moment omdat een periode afgesloten wordt. Het dagelijkse ‘normale’leven anders is als gehoopt. Lichamelijk pijn aanwezig blijft.

 Het leven erna betekend ook mentaal mogen herstellen.

 Gewaardeerd voelen om de dingen (weer) te kunnen gaan doen die je het liefst doet.

 Het leven voor het letsel een plek terug te laten komen in de toekomst.

 Werken aan dat ene levensdoel, ook al is het met aanpassingen. daarin

 gesteund voelen,

 De wil om begrepen te worden met

 gezien worden binnen de zorg en hulp

 Het leven met hersenletsel kan twee kanten op. Een op maat afgestemd plan vanuit de persoon samen met  naasten bied houwvast, zekerheden en vergroot de kans op terugvinden van levensvreugde en plezier zoals het voor de tijd gewend was


 learn more

Praktische uitleg van Hersenletsel

Een beschadiging in de hersenen waardoor een stukje of delen van de hersenen het niet meer doet zoals het hoort, waardoor signalen niet doorgegeven worden bewegingen, spraak, of lichaamsfuncties uit kunnen vallen.Geheugen emoties of pijnprikkels niet goed verwerkt kunnen worden. Waar de beschadeging zit, de grote en aard ervan bepalen voor een deel de mate van de beperkingen of handicaps die ervaren worden.

Hersenletsel kan ontstaan door een klap op het hoofd, val, ongeval, infarct, zuurstofgebrek, medisch aandoeningen of andere gezondheidsproblematieken. Langdurige traumatische stress, alcohol of drugs gebruiken kunnen ook invloed hebben op de hersengezondheid zijn activiteiten en signaaldoorgiften.

Ontstaan van hersenletsel kent geen leeftijdsgrens het kan ook voor of tijdens de geboorte plaatsvinden (aangeboren hersenletsel). Goed aantoonbare hersenbeschadiging van vlak na de geboorte tot en met de laatste levensfase worden vaak aangeduid als NAH (niet aangeboren hersenletsel).

Ook kan er sprake zijn van lichte traumatische hersenletsel (LTH) als gevolg van een kortdurend bewustzijnsverlies met hersenschudding waardoor langere tijd (kan jaren aanwezig blijven) last blijven houden van geheugenverlies, hoofdpijn, tragere verwerking, moeite met focussen, taak inspanningen, vermoeidheid, slaperigheid/slapeloosheid, overgevoeligheid voor licht en geluid, emotieregulering (geïrriteerdheid/frustratie). Bij LTH is niet altijd een direct zichtbare beschadiging aantoonbaar wel dat er sprake is van kortdurende (max. 15 minuten) bewustzijnsverlies na een klap op het hoofd.

Binnen Essentieplein maakt we geen onderscheid maar stellen we de vraag wat betekent het letsel voor jou? Voor jou naasten of voor de persoon waarvoor jij zorgt?

Omdat  Mentale sociale steun en zicht hebben op de mogelijkheden een posetieve meerwaarde heeft in het welbevinden van de persoon met doen van intresses om het leven de glans te geven zoals gehoopt. 

Vraag naar jouw mogelijkheden