Preventie Pesten en Uitval

Pesten is pijnlijk, maar
niet schadelijk

 Preventie en stoppen van pesten en verstoting

Direct schadelijk en de voedingsbodem voor vele problematieken en dervingen voor alle groepsleden is de grote gezamenlijke ontkenning van de oorzaak. Waardoor het menselijk oerinstinct pesten geactiveerd wordt om mogelijke gevaar buiten de groep te zetten.

Hoe Essentieplein helpt vanuit de oorzaak
Het programma wat Essentieplein aanbied gaat uit van

 gedrag dat volgt na een veranderende gebeurtenis.

Weten hoe pesten kan stoppen of weten hoe voorkomen kan worden dat het pestinstinct geactiveerd wordt? Hoe hulp geboden kan worden om te komen tot herstel met minimale (neven)schade. 

Er verrassende nieuwe mogelijkheden ontstaan en ambities naar een hoger niveau brengt. Resultaten verbeteren en kosten verlaagt kunnen worden.
Uitval en verzuim helpt te voorkomen.

Weten waarom een andere kijk beter helpt. vraag naar de mogelijkheden

Meer weten of u hebt vermoeden of last van pesten en verstoting

vraag een adviesgesprek aan en voorkom erger

is Essentieplein er voor

Mediators – Zorg & welzijn – Onderwijs

Informeer wat u kan doen om pesten en verstoting te doen stoppen vanuit de kennis van de oorzaak achter het gedrag binnen de casustiek

maar zekers aan de voorkant te zorgen voor een gerichte risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) bij het opstellen van een plan van aanpak voor de ontstane problematieken en de daarbij passende uitvoering.

Werkgevers

Vraag om een opmaat gemaakt plan van aanpak waarmee naast aanpak en preventie ook diepgang gegeven kan worden aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO-prestatieladder),
Door te komen tot beschrijving van uitvoering draagt het bij in het komen van een preventieprotocol pesten met een plan van aanpak binnen het risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Levert het ook een diepgang op zoals genoemd binnen de ISO-Norm 26000

Ouders schap

Ook binnen het ouderschap kan u te maken krijgen met pesten en verstoting, vraag hoe u dit kan voorkomen.
Binnen het Verenigd Ouder Plan wordt aandacht gegeven aan preventie en vroegsignaleren. Krijgt  u zicht op hoe pesten en verstoting ontstaat en hoe voorkomen kan worden

Personen en Jongeren

Hoe graag we ook willen om Pesten en verstoting voor altijd buiten te sluiten! Het risico van ontstaan zal altijd blijven. Het erkennen dat het bij “ons mensen” hoort vanuit een oerinstinct om de groep veilig te houden maakt dat de schade en leed vanuit het -buitensluitings-gedrag voorkomen kan worden.

Aanpak van Essentieplein

Met het inzetten van het Essentieplein krijg je inzicht in de oorzaken achter de aanwezige problematieken. Ontstaat er een plan van aanpak waarmee inhoud gegeven wordt om vanuit brede deskundigheden aanwezige vraagstukken aan te kunnen pakken.
Bespaart het tijd en kosten. Zullen negatieve neven effecten voorkomen kunnen worden, doordat het plan bijdraagt om te kunnen komen tot een langdurig herstel door ook aandacht te hebben om gevolgen en problematieken binnen andere gebieden te voorkomen.
Vanuit het plan van aanpak zal iedereen zich gehoord en gezien worden in een proactieve samenwerking vanuit ieders persoonlijke talenten en ambities, waarmee groei en geluk ervaren kan gaan worden. Is het plan van aanpak gericht om draaglast, kwaliteit en resultaat naar een hoger niveau te brengen en derving tegen te gaan.

Bespaar tijd en onnodige kosten. Bel Mark Helmink adviseur en ondersteuner