Servicepakket “Verenigd Ouder plan”

De digitale ouder omgeving

Digital Parent app

Altijd en overal alle gegevens en afspraken bij de hand. Bied het houvast aan de kinderen omdat ze zicht hebben op hun afspraken en persoonlijke dagboek met hun ouders.

Ouder behouden grip op het beste geven aan hun kind(eren) doordat elke ondersteuner weet welke ondersteuningsvragen het kind heeft. Werkt iedereen met elkaar aan het zelfde plan.

Het plan voor Rust Regelmaat en veiligheid voor kind en ouders

Verenigd ouder plan

Een ouderschapplan op basis van heldere beschreven taakverdeling met de daaraan gekoppelde afspraken vanuit  de individuele kindplannen. Het VOP maakt samenwerking makkelijker, omdat iedereen weet welke rol ze hebben in de vrije beschermde ontwikkeling van het kind

Het Verbindende pakket dat samenwerking rond het kind eenvoudiger maakt.
Waarin kind en ouder(s) vrijheid ervaren in hun ontwikkeling

“Ouderschap dragen” en ‘ouder zijn” zijn twee verschillende rollen binnen het opvoeden van een kind. Van nature zijn ze verweven in de relatie kind en zijn biologische ouders. Inzicht hebben hoe deze verschillende rollen aanwezig zijn, draagt bij aan een optimale basis waarvandaan het kind zijn talenten verder kan ontwikkelen. Draagt het bij aan het houden van rust regelmaat en reinheid voor de veilige basis ook wanneer ouders spanningen ervaren in hun (partner)relatie. Tegelijk draagt her bij in het inrichten van passende ondersteuning binnen onderwijs, zorg en welzijn.

De Poortwachter Ouderschap *Gatekeeper Parenting* voor

CoachingAdviseringHulpverleningDossierhouderVoor mediators
BegeleidingNegotiationMediationSupervisie / ondersteuningVoor zorg en welzijn

Het enige servicepakket vanuit het kindsbelang

Dit servicepakket is een ondersteuningsmiddel om -de vertegenwoordigers- het kind zijn waardering en kansen optimaal te laten ervaren en ontwikkelen vanuit het inzichtelijk hebben van zijn levensverloop en afkomstbronnen. Ongeacht hoe het directe contact en de relatie is met en tussen zijn ouders.

Een ondersteuningspakket waarbij een vaste aanspreekpunt bescherming bied in het behoud van een gezamenlijke ondersteuning in educatieve vorming, mentale en psychische welzijn vanuit de personen wie de verantwoordelijkheid dragen in de zorg en opvoeding van een minderjarige kind. Om het over te dragen wanneer het kind de volwassen leeftijd heeft gekregen.

De Poortwachter Ouderschap als 1ste contactpersoon

Een vaste aanspreekpunt om ouders bij te staat in het beste geven aan hun kind(eren). De onprtijdige contacpersoon draagt zorg  dat – het digitale- kind omgeving optimaal ingezet wordt vanuit alle welzijnsdomeinen van kind en ouders met een jaarlijkse evaluatie om het ouderschap mee te laten groeien met de ontwikkelingen rondom de kinderen.

De Poortwachter kan vanuit zijn deskundigheden en communicatievaardigheden diepgang geven om de oorsprong zichtbaar te maken van aanwezige problematieken en knelpunten. Verbinding tot stand brengen vanuit afstemming over elkaars verwachtingen wie recht doen aan ieders gevoel van gehoor en gezien worden, in de aanwezige kwaliteiten en mogelijkheden binnen de (levens)ervaringen en eigen verwachtingen.

Weten hoe het servicepakket verenigd ouder plan het welzijn van uw kind(eren) laat groeien. stuur het formulier in of bel

Wat zit er in

 • Een tarief per jaar
 • Het kind-Essentie zakboekje
 • Toegang tot digitale ouder app
 • Opstellen kindplannen
 • jaarevaluatie
 • updaten verenigd ouder plan
 • (vroeg)signaleren
 • advies en uitvoering geven aan een Plan van aanpak
 • contactpersoon voor ouder(s)
 • korting en direct toegang tot negotiation – bemiddeling – mediation
 • bewaking van kind belangen

Voor mediators

 • training Poortwachter ouderschap worden
 • training VOP en digitale ouder app
 • Supervisie omgaan met impact van scheiding
 • gericht kunnen handelen vanuit (vroeg)signalen
 • Opstellen kindplan vanuit welzijnsdomeinen
 • Kennis verbreding
 • netwerk betrekken
 • Preventief handelen voorkomen van pesten en verstoting en uitval
 • Preventief conflict voorkomen
 • –meer weten –klik hier

Voor zorg en welzijn

 • training Poortwachter ouderschap worden
 • training Professioneel grensbewaking
 • Supervisie omgaan met impact van scheiding
 • gericht kunnen handelen vanuit (vroeg)signalen
 • kennis verbreding oorsprong van Pesten en verstoting
 • Netwerk betrekken
 • gebruik digitale ouder omgeving
 • –meer weten –klik hier