Verandering – Onvrede – Geschil – Conflict

De vakmensen van het Essentieplein kunnen op ieder moment inspringen

Om een veranderingsproces optimaal te laten verlopen vanuit een preventieve aanpak. waarin gekomen kan worden tot herstel wetend dat er gewerkt wordt aan een gezamenlijke aanpak om verder te gaan waarbinnen iedereen zich gehoord en begrepen voelt.
Afspraken ontstaan omdat er ruimte is voor inbreng vanuit de behoefte om te groeien, kosten en tijd bespaard blijven omdat er zicht is van termijn, rol en taakverdeling.

De volgende disciplines kunnen worden ingezet

CoachingNegotiationHulpverleningBemiddelingMediationVoor mediators

Werkwijze

Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek komt er afstemming over de benodigde inzet van disciplines om uw hulpvraag te beantwoorden.
Wanneer alles akkoord is volgt er een adviserend plan van aanpak vanuit de inventarisatie van problematieken. U bent vrij om te kiezen hoe u verder gaat met het adviserend plan van aanpak. Zo kunt u zelf met het plan aan de slag te gaan. Of u laat de uitvoering over aan de vakmensen, van het Essentieplein, om te komen tot het beste resultaat, waarbij u het meest ont zorgt wordt.

Haal de winst uit het gerezen geschil of pestgedrag

Veel mensen ervaren dat een geschil of pestgedrag spanning en problemen geeft. Zonder hulp het vaak moeilijk is om te komen tot een gezamenlijke oplossing. Wat weinig mensen niet dan is; dat juist een geschil of pestgedrag bijdraagt om die nieuwe kans en mogelijkheden te ontdekken. Met de juiste hulp ontstaat er een langdurige oplossing waarbij iedereen winst ervaart en zelfs persoonlijk sterker wordt.

Veranderingen

Veranderingen aanbrengen vanuit nieuwe inzichten, ideeën of gedwongen door een gebeurtenis om een doel of gemeenschappelijk belang optimaal te laten slagen. Verloopt het soepelst vanuit afgestemde verwachtingspatronen met waardering voor ieders inbreng in de uitvoering. Het zal daarmee ook preventief in het voorkomen van derving en problemen zoals uitval, pesten en geschillen.

Oorzaak van conflict, geschil en pesten

Persoonlijke standpunten, onvoorziene gebeurtenissen, omgeving of veranderingen van verwachtingspatronen kunnen een belemmerende rol spelen in het komen tot uitvoering van de gewenste veranderingen. Soms lukt het niet (meer) om vlot en adequaat te komen tot een gezamenlijk plan van aanpassingen of ontstaan er onderlinge spanningen. Het proces wordt bemoeilijkt of dreigt te mislukken wat zelfs kan leiden tot beëindiging van een gezamenlijke basis