Verder kunnen na traumatische ervaring

Verder na de schrik en impact

Hoe je weer terugkomt in het doen om verder te gaan na de impact

Een gebeurtenis meemaken waardoor verwachtingen de prullenbak in worden geworpen. Is een emotionele klap voor de persoon zelf, maar ook voor zijn naasten en omgeving waardoor veranderingen zullen gaan plaatsvinden, gezamenlijke afspraken kunnen gaan knellen.

EEN BELANGRIJKS ASPECTEN HIERBIJ IS DAT

gevoel van geborgenheid, zekerheden en vertrouwen direct en meteen veranderd.

Het menselijk overlevingsmechanisme (vechten-vluchten-vriezen) neemt de overhand ook nadat de eerste schrik en noodzakelijke acties en reacties hebben plaatsgevonden. Tijdens het screenen van de zichtbare (lichamelijke)schade komen ook meteen de dwingede vragen over de vertrouwde verwachtingen en diens toekomstperspectief met twijfels/zorgen over de levensdoelen en soms ook over het belang van er zijn of Wie ben ik (nog)?? Het vinden van antwoorden om (weer) verder te gaan met het (vertrouwde) leven na de gebeurtenis is een steeds terugkerende behoefte wie soms het gevoelen geven van onmacht en het niet verder kunnen. Wat kan leiden tot niet begrepen worden door de naasten/omgeving met als gevolg afkeuring en ontstaan van andere problematieken en/of geschillen.

Bij Essentieplein werken (ervaring)deskundige wie weten Hoe belangrijk het is om

Een menselijke benadering

en waardring bijdraagt in aanvaarden van (nog) belangrijk zijn

In je Doen gezet  worden

 door de weet welke mogelijkheden jouw helpen en de vraag wat jij nodig hebt om te komen tot doen

Hoe de impact invloed heeft op emoties

acties-reacties en gedrag en
het gevoel van veiligheid. Onzekerheid groeit.

Zekerheden en duidelijkheid behouden

kunnen worden door zicht te houden op oorzaken achter de ontstane problematieken

Het werken aan behoefte en interesses

meer draagkracht geeft, nieuwe mogelijkheden levert aan het komen tot  oplossingen voor ieders belangen 

Hoe belangrijk de naasten/omgeving zijn

Hoe ze meegenomen kunnen worden in behoud van waardering en de gezamenlijke belangen.

Doen vanuit je passie
Helpt om

ruimte te ervaren
te voelen dat je erbij hoort te vertrouwen op je kunnen te genieten van een dag
Praten komt later,
Gehoord voelen komt eerst.

Een gezamenlijk plan
van aanpak 

Het overzicht behouden wordt vanuit de aanwezige rol en taakverdeling. Iedereen weet heeft van het waarom. Welke winst het voor iedereen geeft

Met de medewerker van het Essentieplein ga je samen op zoek naar het ‘gaan Doen’ door

opzoek te gaan welke andere en/of vernieuwende mogelijkheden bijdragen leveren in het ervaren van kansen, waardering en zekerheden om (weer) grip en vertrouwen te krijgen op eigen regie en leven
Je verhaal en ervaringen kan delen zonder dat er een oordeel op gegeven wordt. Wordt je gesteund  om vanuit je interesses  te zoeken naar welke veranderingen kunnen bijdragen aan jouw welbevinden en geluk van leven.

GET STARTED TODAY

Onder traumatische ervaring wordt bedoeld

Elke gebeurtenis waardoor veranderingen ontstaan op de bekende verwachtingen wie niet verwacht of gepland waren voor jezelf of in je omgeving/bij naasten. Binnen het Essentieplein hebben we het vaker over een ingrijpende levensgebeurtenis omdat niet alles direct aanvoelen als traumatisch maar wel dezelfde impact kunnen hebben.

Traumatische ervaring Voorbeelden

– Scheiding
– Conflict
– Kwaadspraak over een ouder
– Ongeval met blijvend letsel
– Niet aangeboren hersenletsel
– Jeugd gebeurtenissen (ook die waarmee je zelf     plotseling op latere leeftijd mee geconfronteerd wordt in herbeleving)
– Conflicterende ouders 
– Plotseling ontslag/ arbeid verlies door wegvallen van werkgever
– Pesten en Verstoting
– Veranderende zorg/hulpverlening waardoor mantelzorg of gedragsproblematieken ontstaan
– Einde levenswens/ suïcide bij een naasten


 learn more

belangrijke Behoeftes om in herstel te komen

– Waardering, Respect en Rust
– Zekerheden, inzicht, openheid en eerlijkheid
– Vertrouwen en hulp bij Doen van interesses
– Sport/ entertainment
– Kinderen
– Relatie en netwerk
– Bijstellen/ (her)vinden van verwachtingen levensdoelen
– Fysieke, mentaal en gezondheid herstel
– Mobiliteit
– Korte momentjes voor jezelf/ vakantie/ dagje uit
– Vaste woonplek
– Werkplek
– Financiën


 learn more