Werkgevers

Begin 2024 is de nieuwe site online!

 
Essentieplein voor 

daadkrachtig en toepasbaar advies en ondersteuning 

aan werkgevers om bedrijfsresultaten, aanwezigheid, motivatie en werksfeer te behouden. Wanneer gebeurtenissen of privé van medewerker de onderneming raken

 

advies ondersteuning en training

Menselijk Leiderschap 

–  Kunnen inzetten van preventie pestprotocollen
– Opstellen plan van aan pak vanuit sociaal menselijke aspecten  om uitval en teamonvrede te voorkomen
– Inhoudelijk verdieping aanbrengen vanuit de werkvloerervaringen passend bij MVO & ISO 26000 norm

 

 

 

 

 

Waar wij goed in zijn

Inzicht geven in de oorzaken achter de aanwezige problematieken. 

Vlot komen met een plan van aanpak waardoor inhoud gegeven wordt om de aanwezige vraagstukken snel aan te pakken met inzet van meerdere displines. Iedereen bezig kan blijven met dat waar ze goed in zijn

AdviesONDERSTEUNINGVorm geven EvaluatieInformeer naar het plan van aanpak

 

 

Weet wat te doen en help  je werknemer verder 

 

 

 

 

Toepasbaar advies vanuit de oorzaak.

Houdt de kosten laag – de motivatie hoog.

Versterkt het attent menselijk leiderschap,

Werkt preventief op uitval, pesten, verzuim en teamontwrichting

Behoud perspectief, samenwerking en groeikansen voor onderneming en werknemer.

Contact

 

 

Werkgevers wie passend investeren in persoonlijke ambities en groeimogelijkheden 


– Behouden een duurzame bedrijfsvoering

– Vermindering van problematieken en werkdruk
– Verbeteren direct teamsfeer, draaglast en kwaliteit
– Besparen op uitval,  derving van investeringen en meer.
– Creëren krachtige ambassadeurs in werving van werk.


 

 

 

investeer in de persoonlijke werksfeer en waardering geven aan ambities. verbeterd

– Productiviteitscijfers en Resultaten
– Aanwezigheidcijfers
– Tevredenheidrapportages
– Plezierige werkomgeving en draaglast

– Interne en externe Samenwerking

– Handen worden in een geslagen om deadlines te halen


 

 

 

De impact van een gebeurtenis levert nu eenmaal

 Een grotere risico op verhoging van werkdruk, onveilige werksituaties, langdurige uitval, ontstaan van pesten en buitensluiting gedrag

Hierdoor ontstaat er derving van productiviteit, verslechtering van samenwerking, verlaging van draaglast en teamsfeer en uiteindelijk levert dat meer klachten, uitval en verslechtering van kwaliteit en omzetcijfers. Wacht je te lang dan krijg je te maken met weglopende personeelsleden


 

 

 

voorkom tijdig dat door een crisis of problematieken negatieve impact ontstaat binnen de onderneming

Vraag na een plan van aanpak om

o Teamonvrede en verlaging van werksfeer of draaglast aan te pakken

o Preventie op ontstaan van pesten en de weet hoe te stoppen

o Kennis-/ motivatieverlies en uitval van personeel voorkomen kan worden door de impact van een (privé) gebeurtenissen.

o Advisering verbeteren menselijk leiderschap


 learn more

 

 

 

Hoe uitvallende werknemers
 winst en groei genereren